Видове поставяне на изтривалката Кобе

Основното правило е винаги да поставяте изтривалката на твърдо и равно място

  • Непосредствено поставяне на пода.

Препоръчва се изтривалките, които се поставят по наклонени повърхности или стълбища да бъдат закрепени с гвоздеи, за да не се изместват от определеното място. При наклон изтривалките трябва дори да са подсилени.

  • Обграждане на изтривалката на пода 

 

Изтривалката може да е в комбинация с накрайник от тип 1 в предния и задния ръб, за да се избегне спъване.

  • Частично обграждане на изтривалката на пода

 

За изтривалка, която ще се монтира непосредствено до праг или стълбище, се предоставя накрайник от тип 1 за фронталния ръб.

  • Пълно обграждане на изтривалката на пода

 

Накрайникът от тип 2 е за цялостно обграждане на изтривалката. Лайсната е стабилизирана и допълнително може да бъде фиксирана с винтове.

  • Частично пълно обграждане на под

 

Накрайникът тип 2 може да бъде използван за обграждане само от две или три страни, ако изтривалката се поставя непосредствено до праг или стълбище.Тогава лайсната трябва се монтира стабилно с винтове.

  • Вграждане в пода

 

Изтривалката се вгражда на дълбочина 20-22 мм. За да се предпазят краищата, на определеното място се препоръчва обграждаща рамка в основата.

  • Частично вграждане в пода

 

На изтривалките, които се вграждат на 15 мм дълбочина се поставя специална обграждаща рамка. За вдлъбнатини от 15-19 мм се използват изтривалки с височина 18 мм.

  • Изтривалката над дренаж с оттичане

 

Един допълнителен дренаж Кобе действа като истински филтър за праха. Може да се предостави с или без водна възглавница.

  • Изтривалка над дренаж с решетка

 

За да се получи самопочистващ ефект, изтривалката може да се постави върху решетка Кобе в една по-дълбока вдлъбнатина.